mardi 2 août 2016

Bords bleu turquoise


Un T-Shirt maintenant plus élégant avec les bords de ce beau tissu bleu turquoise ;)
 
Aquesta samarreta ara més elegant amb el biaix d'aquesta bonica roba blau turquesa ;)

Esta camiseta ni parece la misma con el borde de la tela azul turquesa ;)

Refashion for a T-shirt ;)


Aucun commentaire:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...