mercredi 30 mars 2011

La valeur des choses, des pensées que je veux partager avec vous

Des fois, ça doit vous arriver aussi, je me pose vraiment des questions sur la valeur des choses ou sur la valeur que peuvent avoir les choses que l'on fait.

De vegades, a vosaltres també us deu passar, em questiono realment sobre el valor de les coses o el valor que poden tenir les coses que fem.

Il y a quelques heures il y avait des graines d'érable par terre, des cure-dents, un morceau de laine, un bouchon d'une bouteille plastique que personne n'aurait pas voulu.

Fa unes hores, hi havia unes llavors d’auró per terra, uns escuradents o bastonets de fusta, un tros de llana, un tap d’una botella de plàstic que ningú no hauria volgut.

Ça se trouve que ces mêmes objets quelque temps plus tard deviennent tous ensemble un objet d'une beauté si notable que l'on serait prêts à en payer une somme d'argent.

Passa que aquests mateixos objectes un temps més tard esdevenen tot junts un objecte d’una bellesa tan remarcable que estaríem disposats a pagar-ne una quantitat de diners.

Est-ce que c'est parce qu'il faut les acheter que les choses, ce que l'on fait, ils ont de la valeur?

És doncs perque cal comprar les coses, el que fem, que tenen valor?

Je crois sincèrement que tant les choses que l'on achète comme les choses que l'on fait ont toujours de la valeur  mais que l'on décide nous personnellement la valeur qu'on les leur donne.

Crec sincerament que tant les coses que comprem com les coses que fem tenen valor però que som nosaltres qui hem de decidir personalment el valor que els hi donem.

Je décide alors de bien réfléchir et apprécier avec justesse la valeur des choses, pour ce qu'elles sont et si elles ont été faites,  me rendre compte du temps et tous les soins que la personne qui les a faites nous a laissé comme cadeau puisque beaucoup de fois il a une valeur qui nous échappe, c'est la valeur de fait avec amour qui n’a pas de prix tellement il est cher.

Decideixo doncs reflexionar i apreciar adequadament el valor de las coses, pel que són i si han estat fetes, adonar-me del temps i la dedicació que la persona que les ha fetes ens ha deixat com a regal perquè moltes vegades hi ha un valor que se’ns escapa i és el valor de fet amb amor que no té preu de tan valiós que és.

Il y a un livre que j'aime beaucoup peut-être vous aussi. Je vous le recommande. Il s'appelle La dernière leçon de l'écrivain Mitch Albom. Il nous rappelle là en faisant référence aux personnes de l'importance si grande qu'a bien écouter la personne qui nous parle comme si elle était la seule au monde.

Hi ha un llibre que m’agrada molt potser a vosaltres també. Us el recomano. Es diu Els dimarts amb en Morrie de l’escriptor Mitch Albom. Ens recorda fent referència a les persones del valor tan gran que té escoltar bé la persona que ens parla com si fos la única del món.

Merci de m'écouter en me lisant.
Gràcies per escoltar-me llegint-me.

2 commentaires:

pitavola a dit…

I aquest canvi tant radical de titol? me'l recomanes amb francés o amb català?
Saps el valor és tant subjectiu i no tant sols en les coses materials que dificilment tots el percebem igual. Ha estat un plaer llegir-te
Ptns

Sylvie Créative a dit…

Ben curiós si, volia fer una reflexió i la reflexió ha ocupat tot un post ;) Gràcies per la teva resposta tan ben raonada. Jo et recomano llegir-te'l en les dues llengües i a tu de decidir com el perceps millor ;) Ptns

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...