jeudi 21 octobre 2010

L'écharpe des fêtes de Noël ce sera...Elle est bien festive, n'est-ce pas? Et très glamoureuse!
Un grand merci à notre tante Maria de Perpignan.

És ben maca per les festes, veritat? I molt elegant!
Gràcies a la nostra tia Maria de Perpinyà.

Aucun commentaire:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...