mercredi 24 septembre 2014

Vitrine pyjamas sommeil, lune et étoiles

vitrine pyjamas

Cette fois-ci le tour de mettre en valeur les pyjamas, un pyjama tout neuf bon sommeil réussi ;)

Aquesta vegada el torn de posar de relleu els pijames, un pijama nou una bona dormida assegurada ;)

Esta vez le tocó el turno a los pijamas, un pijama nuevo igual a sueño profundo garantizado ;)

Let's go to sleep with a new pyjama ;) 

 

samedi 20 septembre 2014

Bientôt une robe (1)

T-Shirt et tissu une robe

Regardez bien ce T-Shirt et la robe parce que bientôt je vais en faire une robe ensemble ;)

Mireu bé la samarreta i el vestit perquè aviat en faré una roba amb els dos ;)

Mirad bien la camiseta y el vestido porque pronto haré un vestido con las dos piezas ;)

Do not miss the next post, I will create a dress together ;) 

 

jeudi 18 septembre 2014

Collier et des boucles d'oreilles

collier et boucles d'oreilles couleur fuchsia

De boucle d'oreille à pendentif et des boucles d'oreille assortis vite fait ;)

D'arracada a penjoll i amb arracades conjuntades fetes exprès ;)

De pendiente a colgante y con pendientes conjuntados hechos exprés ;)

Before earrings, now necklace + earrings ;) 

 

mercredi 17 septembre 2014

Boucles d'oreilles bleus
Oui, de jolies perles bleues pour des boucles d'oreilles ;)

Si, unes noves arracades de perles blaves ben maques ;)

Sí , unos nuevos y bellos pendientes azules;)

Let's create new blue earrings ;) 

 

mardi 16 septembre 2014

Sac comme neuf

Réparer des tissus déchirés sac

A force de porter les pièces que nous aimons, les tissus peuvent être déchirés comme c'était le cas pour ce sac, verso et aussi le tissu dans la pochette, plus le tissu en train de se déchirer sur les anses ;) Solution, deux rubans un semblable à la couleur du sac, l'autre noir et tout bien cousu maintenant le sac est comme neuf et il est possible de le porter recto (motif blanc) ou verso (ruban doré assorti aux anses) ;)

Quan ens agrada una peça com aquest bolso de tant portar-lo pot passar que el teixit s'esguinci com veieu a la part de darrera, que es desfaci el forro de la butxaca, que les anses necessitin un reforç ;) Solució: dues cintes, una negra i l'altra daurada com el color origen del bolso i cap a cosir. Ara està com nou i és pot portar del dret i del revés segons l'ocasió, motiu blanc o cinta daurada ;)

Cuando nos gusta una pieza no nos separamos de ella y claro está el tejido puede estropearse y romperse como ya le estaba sucediendo a este bolso ;) Tejido  roto atrás, por debajo, en el forro del bolsillo. Solución: dos cintas, una negra y la otra de un dorado similar al del color del bolso. Ahora el bolso está como nuevo y puede llevarse por las dos caras según la ocasión

Relooking for a bag ;) 

 

Trois boucles d'oreilles


C'est toujours magique lorsque vous réussissez à créer trois boucles d'oreilles, celui avec les perles oranges je le porterai volontiers avec le collier tricolore ;) 

Sempre és màgic quan s'aconsegueix crear tres arracades d'unes, el de les perles taronges el portaré molt a gust amb el collaret de tres colors ;)

Es mágico cuando se consigue crear tres pendientes de unos ;) El de cuentas naranjas lo llevaré muy a gusto con el collar de tres colores ;)
It's always magic when you can create three earrings from just one ;)
 

lundi 15 septembre 2014

Deux perles, deux boucles d'oreilles


Deux perles issues d'un collier sont utilisées pour la création de deux nouvelles boucles d'oreilles ;)

Dues perles d'un collaret ara utilitzades per la creació de dues noves arracades ;)

Dos perlas de un collar ahora utilizadas para la creación de dos nuevos pendientes ;)

Relooking to create new earrings ;) 

 

vendredi 12 septembre 2014

Boutons et perles pour des boucles d'oreilles


Quelques boutons, quelques perles et voilà des belles boucles d'oreilles ;)

Uns botons, unes perles i ja tenim unes arracades ben maques ;)

Unos botones, unas perlas y ya tenemos unos nuevos pendientes ;)
New earrings ;) 


 

vendredi 5 septembre 2014

Collier relooké orchidée bleue 3


Et la dernière fleur orchidée bleue, elle m'a servi pour créer ce collier ;)

I la darrera flor orquídea blava m'ha servit per crear aquest collaret ;)

Y la última flor orquídea azul la he utilizado para crear este collar ;)

A new necklace with a blue orchid from another necklace  ;)

http://madecomaison.blogspot.com.es/2014/09/collier-relooke-orchidee-bleue-1.html 
http://madecomaison.blogspot.com.es/2014/09/collier-relooke-orchidee-bleue-2.htmlDes boucles d'oreilles d'un collier relooké


Ce que vous voyez ce sont des boucles d'oreilles que j'ai crée en utilisant: la fleur d'un collier + une perle beige d'un autre collier + des boucles d'oreilles oranges.
Les perles vertes orange du collier beige je les ai utilisées pour créer un nouveau collier ;)
Je dis oui aux puzzles de bijouteries ;)

El que veieu són unes arracades fetes utilitzant: la flor d'un collaret + una perla beige d'un altre collaret + unes arracades taronges.
Les perles verdes taronja del collaret beige les he utilitzades per crear un nou collaret ;)
Us animo a renovar els vostres collarets combinant les peces, és com jugar a puzzles però de bijuteria ;)

Lo que véis son unos pendientes hechos utilizando: la flor de un collar + una perla beige de otro collar + unos pendientes naranjas.
Las perlas verdes naranka del collar beige las he utilizado para crear un nuevo collar ;) 
Os animo a renovar vuestros collares, es como jugar con puzzles pero de bisutería ;)

Relooking from two necklaces to create new earrings and a new necklace ;) 

 

jeudi 4 septembre 2014

Collier relooké orchidée bleue 2


Un collier en origine rempli d'orchidées bleues que j'ai voulu relooker en plusiers ensembles de collier et boucles d'oreilles ;) Voilà la proposition numéro 2 qui compte avec des petites perles de couleurs très jolies du célèbre bracelet qui m'a aidé à créer des boucles d'oreilles de presque toutes les couleurs, vous vous en souvenez?

Un collaret en origen ple d'orquídees blaves que he volgut renovar i transformar en diferents conjunts de collarets i arracades ;) Aquí teniu la proposta número 2 que compta amb les petites perles de colors vius del famós braçalet amb el que vaig crear arracades de gairebé tots els colors, us en enrecordeu?

Un collar de orígen repleto de orquídeas azules que quise renovar y transformar en varios conjuntos de collar y pendientes ;) Aquí tenéis la propuesta número 2 que lleva incorporadas las pequeñas perlitas de colores tan bonitos del famoso brazalete con el que me pudé crear pendientes de casi todos los colores, os acordáis de él?

Relooking for a necklace with a blue orchid ;) Do you remember where the little pieces come from? Yes, from the famous bracelet that I used to create a lot of earrings ;) 

mercredi 3 septembre 2014

Collier relooké orchidée bleue 1

 
Trois nouveaux compléments issus d'un collier qui était rempli de fleurs que j'ai défait, que j'ai déjà relooké comme ça mais le fil doré original se cassait et je l'ai remplacé pour un cordon bleu plus fort ;)

Tres nous complements del collaret ple de flors que tenia que vaig desfer i que ja vaig customitzar una vegada però com que el fil d'origen daurat es trencava l'he substituït per un cordó blau més fort ;) El collaret original crec recordar que portava com unes peces que feien soroll i que ja vaig treure ;)

Tres nuevos complementos sacados del collar original repleto de flores que ya transformé pero como el hilo original dorado se rompía, lo he sustituido por un cordón azul más fuerte ;) El collar original llevaba también unas piezas que al moverse hacían ruído que saqué ;)

Relooking for a necklace with a blue orchid ;)  One necklace = 2 earrings, 1 necklace... ;)

Avant/abans/antes/before 

Après/després/después/after

 

mardi 2 septembre 2014

Vitrine rentrée crayons en origami 2014


La rentrée signifie pour toute la famille une mise au point pour commencer le mois de septembre avec énergie et pour cela le thème de la vitrine proposé cette fois a été s'entourer des crayons faits en origami bien coloriés pour nous booster et préparer avec illusion les achats du mois en vêtements et accessoires utiles pour l'école et la vie de tous les jours ;)

La tornada al setembre siginifica per a tota la família una posada a punt per començar el mes de setembre amb energia i per aquest motiu el tema de l'aparador proposat aquesta vegada ha estat envoltar-se de llapissos colorits fets d'origami per ilusionar-nos i preparar amb ganes les compres del mes en roba i accessoris per a l'escola i la vida de cada dia  ;)

La vuelta al septiembre significa para toda la familia ponerse al día para iniciar el mes con energía y por este motivo el tema del aparador propuesto esta vez ha sido rodearse de lápices hechos en origami para ilusionarse y preparar con ganas las compras del mes en ropa y accessorios para la escuela y la vida de cada día ;)

September back to school, back to work,  the best to remember even with the window display all the sun and happiness of all the summer to have plenty of energy for each day ;) This is what they represent the pencils, the energy to prepare everything, new clothes...

lundi 1 septembre 2014

Collier relooké beige blanc métallique

comment relooker un collier

Ah oui vous prenez le collier que vous voulez relooker et quelle chance vous aviez déjà une base ronde en aluminium pour le créer ;) Elle appartenait à un autre collier et trop serrée alors deux modifications à faire: créer le collier, l'agrandir et créer aussi des boucles d'oreilles assortis ;) Défi réussi!

Agafeu el collaret que volíeu customitzar i quina sort ja teníeu guardada una base d'un altre collaret per crear-ne un de nou  ;) La base rodona ja era d'un altre collaret i apretava massa així que dues modificacions a fer: crear el collaret, fer-lo més gran i crear unes arracades de conjunt ;) Repte assolit!

Cogéis el collar que queréis customizar y qué suerte ya tenéis una base redonda de otro collar anterior que iba muy estrecho ;) así que manos a la obra para hacer dos modificaciones: crear el collar, hacerlo más grande y crear unos pendientes de conjunto ;) Desafío conseguido ;)

Relooking for a necklace and at the same time new earrings ;)


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...